O nas

  BIOVIZIJA

  Naša pot se je začela z drobno idejo o kmetiji tretjega tisočletja, ki bo sodobno tehnologijo uporabila kot zdravo nadgradnjo že obstoječih sistemov, ki so skozi stoletja proizvajali hrano za lačne meščane. Želeli smo pokazati, da s svojimi inovacijami znamo nahraniti, proizvajati hkrati skrbeti za zdravo okolje in zdravo telo, kot so to počeli že mnogi pred nami. Sodobno kmetijo smo gradili na znanju in raziskavah, v katerih smo se dotaknili tako začetkov akvaponike pred več tisočletji na Ameriški celini, jo obudili na najsodobnejši način in postali prvi akvaponični obrat v Evropi z EKO certifikatom, 3 leta zaporedoma.
  Kot odgovoren gospodarski subjekt se zavedamo svojega poslanstva, ki ga širimo s svojim delovanjem, smo skrbno prečesali biotsko raznolikost vseh celin in v naš neoporečno zgraj rastlinjak pripeljali najkakovostnejše vrste zelenjave, ki v sodobni prehrani sodijo v sam vrh nutricionistike in ni naključje, da poleg zelenjave naš življenjski krog zapolnjujejo že skoraj pozabljene, a zaradi svojega izjemnega doprinosa v prehrani, v preteklosti izjemno cenjene ribe Tilapije.Tako se danes z veseljem poigravamo z vizijo prihodnosti, ko spremljamo naših prvih dvesto članov programa moj vrt, kje se bo naša pot nadaljevala. Čeprav smo trenutno prisotni le na področju Ljubljane, smo bili v preteklosti že večkrat veseli odobravanj in vzpodbude iz vseh koncev Slovenije, kjer bomo v prihodnosti zagotovo pustili svoj pečat in prispevek k družbi 21. stoletja.

  AKVAPONIKA - AKVAPONIČNA PRIDELAVA

  Akvaponika povezuje hidroponiko (pridelava zelenjave na vodi) in ribogojstvo saj se oba sistema združita v celovit zaprti ekosistem imenovan akvaponika. V uravnoteženem biološkem okolju akvaponike med količino rib in zelenjavo ohranjamo simbiozo, ki posnema procese v naravi. Ribe gnojijo vodo v kateri rastejo rastline, rastline pa kakor v naravi opravijo funkcijo biofiltra in tako prečistijo vodo, ki se vrača nazaj k ribam. Po večemesečnem obdobju je ekosistem dozorel in sposoben redne proizvodnje za vseh 200 članov programa MOJ VRT. Akvaponična pridelava je sama po sebi ekološka v kolikor so za to izpolnjeni pogoji ekološkega kmetovanja. Za kupce, ki jim je pomembno kaj jedo smo vložili dodatno enegijo in sredstva v pridobitev certifikata za ekološko proizvodnjo 2 leti zaporedoma.

Prednosti akvaponične pridelave VIDIVITA:

Akvaponični krog

 • Intenzivna celoletna proizvodnja v kontroliranih pogojih z izključno ekološkimi metodami.
 • Uporabljamo preverjena eko semena priznanih znamk, gensko spremenjenih kultur ne gojimo, ne uporabljamo tretiranih semen
 • Proizvodne površine so zgrajene iz ekološko nespornih materialov in naprav
 • Solate, Pakchoi in Tatsoi boste redno prejemali živo (s koreninami), ker ima samo taka življenjsko energijo in polno hranilno vrednost skoraj 10 dni.
 • Brez dodajanja umetnih gnojil – gnojimo z ribjim gnojem, ki nastane preko hranjenja rib z našo zelenjavo in z dodatkom manjšega dela visokokvalitetne ribje hrane.
 • Brez herbicidov – nadzorovan semenski vnos, ni plevela
 • Brez fungicidov – nadzorovana vlaga
 • Brez insekticidov – mešane kulture, dobri sosedje, v rastlinjak smo vnesli naravne predatorje kot je pikapolonica (biotsko varstvo rastlin)
 • Brez uporabe fosilnih goriv – za ogrevanje uporabljamo večinoma obnovljive vire
 • Minimalen ogljični odtis – čim manjša razdalja od proizvodnje do potrošnika
 • Delo je izključno ročno